Home

Beste ondernemer.

Van Deutekom Finance Dynamics is gespecialiseerd in fraudebestrijding en heeft meer dan 25 jaar professionele ervaring binnen Multinationals op het gebied van financiële audits, due dilligence onderzoeken, jaarrekeningen, consultancy, interne controle en administratieve organisatie. Daarnaast hebben wij veel ervaring met betrekking tot aan- en verkoop van bedrijven c.q. bedrijfsonderdelen.

Als lid van de wereldwijd opererende anti-fraude organisatie Association of Certified Fraud Examiners(ACFE) bezitten wij de juiste expertise om fraude binnen uw organisatie te helpen voorkomen.

Expertise
Wij kunnen vragen beantwoorden met betrekking tot intern bedrijfsonderzoek(zowel financieel als operationeel), administratieve organisatie en interne controle.
Daarnaast kunnen wij management/bestuurders adviseren op het gebied van fraudepreventie zodat ze een proactieve houding kunnen aannemen ten aanzien van het voorkomen van fraude binnen hun bedrijf.

 

fraude onderzoeker